Skip to content
Mar 4 / Jan van der Ploeg

De 10 hoofdprincipes van Lean Management voor de overheid

Klantgerichtheid

1. Doe alleen dingen met klantwaarde.
– Focus je op klantwaarde en langere termijn strategische doelen.

Professionaliteit

2. Zorg voor een regelmatige verdeling van werk.
– Zorg voor een regelamtige verdeling van werk (‘Heijunka’).

3. Creëer standaarden en maak werk zichtbaar.

Kwaliteit

4. Zorg dat alles in één keer goed wordt gedaan.

Efficieëntie

5. Elimineer verspilling (‘Muda’).
– Doe geen zaken die geen toegevoegde waarde voor de klant hebben.
6. Zorg voor een gestroomlijnd proces (‘Flow’) en bekort doorlooptijden.

Leren en verbeteren

7. Stuur consistent op processen en continu verbeteren  (‘Kaizen’).
8. Maak pas gebruik van ICT als eindpunt van de verbeterslag.

Integraliteit en samenwerken

9. Zorg voor betrokkenheid van alle deelnemers aan de processen.
10. Zorg dat leiders de filosofie begrijpen en in de vingers hebben.

(bron: een Lean overheid)

2 Comments

  1. Jan van der Ploeg / Mar 5 2010

    Dit is een test

Trackbacks and Pingbacks

  1. Automatiseren saai? We zijn pas net begonnen! | Peter Keur

Comments are closed.